Όροι Χρήσης

Πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας μας είναι η γνωστοποίηση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και εν γένει την λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος www.printerssupplies.gr, με σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών / χρηστών της ιστοσελίδας του, την διαφώτισή τους σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή τους κατά την πρόσβαση στις υπηρεσίες του και στην αναζήτηση και αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στο ηλεκτρονικό Κατάστημα printerssupplies.gr. συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

Κατέχουμε τα δικαιώματα του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών. Όλα τα εμπορικά σήματα και άλλη πνευματική ιδιοκτησία ανήκουν σε εμάς ή κατέχουμε άδεια για την απεικόνισή τους ή είναι ιδιοκτησία τρίτων οι οποίοι διαθέτουν προϊόντα προς πώληση στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, έκθεση, αποστολή ή διάδοση οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας χωρίς την έγγραφη έγκριση μας .

Παρότι η ιστοσελίδα μας είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής, ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων υπηρεσιών, δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για οποιεσδήποτε ανακρίβειες ή λάθη τα οποία είναι πέρα του δυνατού, δικού μας, ελέγχου. Δε μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα χρώματα στις φωτογραφίες μας θα αποδοθούν σωστά σε διαφορετικές οθόνες. Οι διαστάσεις των προϊόντων είναι τέτοιες ώστε να απεικονίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια στο σχήμα τους και μια κατά προσέγγιση εικόνα του μεγέθους τους. Τα προϊόντα δεν προβάλλονται στις πραγματικές τους διαστάσεις.

Στις περιπτώσεις που οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου πραγματοποιούνται μεταξύ των χρηστών και του ηλεκτρονικού καταστήματος μας , το printerssupplies, υποχρεούται να συμμορφώνεται προς την Υπουργική Απόφαση Ζ1-496/2000 για τις πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις του ν.2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών καθώς και την ΥΑ Ζ1-629 (ΦΕΚ Β΄720/30.05.2005). Έτσι,  υποχρεούμεθα να ενημερώνουμε  τους υποψηφίους πελάτες μας σχετικά: α) με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων που προσφέρουμε , β) την τιμή, γ) την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, δ) το ΦΠΑ εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, ε) τον τρόπο πληρωμής, στ) τον τρόπο παράδοσης, ζ) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και η) το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α. (24%) Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το printerssupplies.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

Με τον όρο «Αρχική Τιμή»  αναγράφουμε  στα προς πώληση αντικείμενα κάθε κατηγορίας το μέσο κόστος λιανικής στην οποία πιθανολογούμε ότι πωλούνται  έκαστο εξ αυτών στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Αγορά (σε φυσικά καταστήματα και πολυκαταστήματα, ηλεκτρονικά καταστήματα κ.λπ.) κατόπιν απλής έρευνας. Κατά συνέπεια, οι αναγραφόμενες «Αρχικές Τιμές» είναι απλώς ενδεικτικές και βεβαίως μη δεσμευτικές, ουδεμία δε ευθύνη φέρει το printerssupplies.gr για τυχόν διαφοροποιήσεις που μπορεί να εντοπιστούν στις τιμές των πωλούμενων αντικειμένων στα διάφορα σημεία πώλησής τους.

Προσωπικά Δεδομένα

Για τη χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού εμπορίου του printerssupplies.gr από τον επισκέπτη/χρήστη ζητούνται τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση φυσικού προσώπου, τηλέφωνο, e-mail, πόλη. Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών.

Το printerssupplies.gr εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Κατ' εξαίρεση μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και μόνο προς τις Αρμόδιες Αρχές.

Μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει ή και να περιορίσετε ή ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά.

Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας μπορούν να  διαγραφούν οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οιονδήποτε. Με την υποβολή υλικού στον server μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μή αληθή, παράνομα ή καθ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.

 

Νομική σημείωση

Τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της κάθε εταιρείας και χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους αναφοράς.